Đội ngũ nữ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước

(VOV5) - Ngày 19/10, Đại hội thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ thứ nhất là tập hợp, đoàn kết các nữ doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đại diện của nữ doanh nhân, doanh nghiệp nữ; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; vì sự bình đẳng, tiến bộ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Đội ngũ nữ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước - ảnh 1
Đội ngũ doanh nhân ngày càng có nhiều đóng góp cho đất nước (Ảnh minh họa - báo Tin tức)

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên. Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích, những đóng góp to lớn của phụ nữ việt Nam nói chung và các nữ doanh nhân nói riêng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân nữ. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo cơ hội ngày càng bình đẳng hơn cho doanh nhân nữ, tạo điều kiện để nữ doanh nhân đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.
Đội ngũ nữ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước - ảnh 2
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác