Giáo dục cần cởi mở, minh bạch để tạo đồng thuận trong xã hội

(VOV5) - Ngày 2/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017-208, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Năm 2018 là năm thứ 5 đất nước thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong 5 năm qua, có thể thấy những điểm đổi mới chung của đất nước, trong đó có giáo dục đạt được kết quả khá rõ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ ngành giáo dục cần tạo các diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến đa chiều từ nhiều góc độ, tạo sự đồng thuận trong xã hội với những ý kiến mang lại lợi ích chung. Giáo dục quan trọng nhất là phải cởi mở, minh bạch thì mới tạo được sự đồng thuận trong xã hội, thì mới huy động được sức mạnh tổng hợp đẩy đổi mới lê

Phản hồi

Các tin/bài khác