Hà Huy Tập – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập (24/04/1906- 24/04/2016), sáng nay, 12/4, tại thành phố Hà Tĩnh, diễn ra hội thảo khoa học:“Tổng Bí thư Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”.

Hội thảo là dịp để khẳng định và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của ông với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phó Giáo sư- Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: “Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, một Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng, đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tuy đã đi xa nhưng quan điểm của Tổng Bí thư  về công tác xây dựng Đảng vẫn còn mang hơi thở thời đại, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”.

Hà Huy Tập – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1
Ảnh:baohatinh.vn


Gần 20 tham luận tại Hội thảo góp phần làm sáng tỏ hơn nữa cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tôn vinh những cống hiến của ông với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và công tác xây dựng Đảng trên nhiều phương diện như: khôi phục tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng và phát triển đường lối chiến lược, sách lược của Đảng, củng cố và nâng cao trình độ lý luận của Đảng, đấu tranh bảo vệ sự thống nhất trong Đảng, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác