Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam  - ảnh 1
Đổi mới thi tuyển là một trong những cách thức cải cách chế độ công vụ, công chức. Ảnh: dantri.com.vnTổng kinh phí Dự án là 1,25 triệu USD, trong đó vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Ngân hàng Phát triển châu Á viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 250.000 USD. Khoản tài trợ sẽ giúp Bộ Nội Vụ bổ sung nguồn lực để xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả"; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác