Hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án "Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam", được triển triển khai bằng nguồn tài trợ không hoàn lại trị giá 2 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc.

Mục tiêu chung của Chiến lược là tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, Chiến lược cũng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững./.


Phản hồi

Các tin/bài khác