Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015 và giai đoạn sau

(VOV5)- Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp với các nhà tài trợ để đánh giá, thảo luận về Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015 và giai đoạn sau năm 2015.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), trải qua quá trình thực hiện cần phải có đánh giá toàn diện để chỉ ra tồn tại hiện nay của chương trình để Việt Nam có nhìn nhận rõ ràng, rút kinh nghiệm để nâng cấp, hoàn thiện.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà kỳ vọng hiệu quả chương trình đánh giá tác động SP-RCC, việc xây dựng chủ trương về biến đổi khí hậu, đánh giá tác động tốt thì kết quả đạt được lớn. Chương trình SP-RCC có thể thực hiện theo lĩnh vực ưu tiên, theo vùng hay liên vùng... Đặc biệt, cần chú trọng đến vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin, tạo diễn đàn để đề xuất các giải pháp phù hợp. Cũng tại cuộc họp, Ngân hàng Thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển chính sách, tăng cường đầu tư phát triển chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác