Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận các thành phố trực thuộc Trung ương

 

Sáng 25/7, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự vận động của hệ thống Mặt trận các cấp, hoạt động chăm lo “Tết vì người nghèo”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… tiếp tục được triển khai hiệu quả và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu đều cho rằng Ủy ban MTTQ các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào một số chuyên đề, như: giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công, tăng cường đối thoại và phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân....

Phản hồi

Các tin/bài khác