Hội thảo khoa học "30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm"

(VOV5) - "30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm" là chủ đề cuộc Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 16/12 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới quân sự, quốc phòng (1986-2016). 


Hội thảo tập trung phân tích và khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới; vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Hội thảo làm rõ sự đổi mới quân sự, quốc phòng là cơ sở tạo tiền đề quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học
Trung tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: cand. com.vn


Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu, vững vàng chính trị tư tưởng, nỗ lực phấn đấu; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác