Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

(VOV5) - Đất nước cần phát huy tối đa trí tuệ dân tộc, kết hợp với trí tuệ thời đại để xây dựng đất nước, tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Phát huy thành quả Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đất nước cần phát huy tối đa trí tuệ dân tộc, kết hợp với trí tuệ thời đại để xây dựng đất nước, tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc đổi mới hiện nay. Đây là nội dung được các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nhấn mạnh tại Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

 Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 - ảnh 1

Các tham luận tại hội thảo khẳng định ý nghĩa to lớn của thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhấn mạnh để phát huy thành quả cách mạng tháng Tám, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần tiếp tục phát huy cao độ và hiệu quả các bài học của lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “ Tiếp tục truyền thống 30 năm đổi mới, cần phải đổi mới mạnh hơn nữa, phát huy tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải phát huy tối đa trí tuệ dân tộc, trí tuệ thời đại để xây dựng đất nước. Lãnh đạo Đảng phải đổi mới mạnh hơn nữa làm thế nào để bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất không còn, đảng ta phải là đảng của dân, do dân và vì dân”.

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các đại biểu cho rằng cần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian qua để đưa toàn Đảng, toàn dân tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc đổi mới hiện nay.

 Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác