Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

(VOV5)- “Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội tại Cuba: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề của Hội thảo lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản CuBa, diễn ra sáng nay (05/11), tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản CuBa, ông Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghê đều khẳng định hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào thời điểm mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển ở mỗi nước, là dịp tốt để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn của hai Đảng trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước.

Qua hội thảo, hai bên làm rõ được vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội ở Cuba; thông qua đó khẳng định sự đúng đắn của con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba.

Phản hồi

Các tin/bài khác