Hợp tác chống vũ khí hủy diệt ở châu Á – Thái Bình Dương

(VOV5) - Cuộc họp lần thứ 16 của Nhóm nghiên cứu về Chống phổ biến vũ khí hủy diệt của Hội đồng hợp tác an ninh Châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP) hôm nay bế mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày làm việc.


Cuộc họp đánh giá những thách thức an ninh đang nổi lên có liên quan đến vũ khí hủy diệt và những tiến triển gần đây trong công cuộc hợp tác chống phổ biến vũ khí hủy diệt ở Châu Á - Thái Bình Dương, những điểm nóng khu vực như vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của I-ran và các sáng kiến, cơ chế hợp tác đa phương…Song song với Cuộc họp CSCAP lần này, Việt Nam và Mỹ cũng đồng tổ chức Cuộc họp đầu tiên của Nhóm chuyên gia năng lượng hạt nhân (NEEG), nhằm đánh giá các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và tìm kiếm các biện pháp mới để thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển những nguồn năng lượng mới để phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai, các vấn đề liên quan đến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như an ninh, an toàn hạt nhân, ngày càng có ý nghĩa thực tiễn và cấp thiết đối với Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác