Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương

(VOV5) - Tại kỳ họp này, Hội đồng tập trung thảo luận, góp ý vào hai dự thảo Đề án: “Đổi mới mô hình Hội đồng Lý Luận Trung ương”; “Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020".


Sáng 25/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 15. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì kỳ họp.Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương  - ảnh 1
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Theo Đề án "Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020", việc hoàn thành khung Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị 2016-2020 nhằm góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội XII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng trong giai đoạn mới, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong một vài thập kỷ tới (tầm nhìn 2030 và 2050). Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị 2016-2020 cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ các văn kiện trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và trình Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị, thường trực Hội đồng Lý Luận Trung ương sẽ chỉ đạo Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo hai đề án.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác