Mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước

(VOV5) - Sáng 22/12, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị.

Đánh giá hoạt động trong năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu cho biết: Trong năm 2017, Ủy ban đã có rất nhiều nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra. Một trong những hoạt động nổi bật nhất mà Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã thực hiện là việc tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Việt Nam. Về quan hệ song phương, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng.

Trong năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, Ủy ban cần có kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động toàn diện hơn với những giải pháp, lộ trình cụ thể, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ủy ban Hòa bình Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại đa phương, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác