Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - 6 tháng qua dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan tổ chức ở Trung ương và các địa phương Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đề ra.

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác 6 tháng qua triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Ban Nội chính Trung ương là tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán tập trung đột phá vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp và tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tại một số bộ, ngành địa phương.

Phản hồi

Các tin/bài khác