Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước

(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.


Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: mattran.org.vn)


Sáng 30/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ chương trình phối hợp đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện cơ chế ''Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc giám sát phản biện và nhân dân làm chủ''.


Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường trao đổi, chia sẻ các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo mà mỗi tổ chức thành viên triển khai gắn với biểu dương những điển hình tiêu biểu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác