Phát triển công nghiệp lưu trữ dữ liệu làm nền tảng cho cách mạng công nghiệp 4.0

(VOV5) - Những tính năng mới của công nghệ lưu trữ dữ liệu dựa trên nền tảng dữ liệu thuần túy Flash (All-Flash) sẽ tạo ra bước đột phá cho các doanh nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0. 

Ngày 25/7, hội thảo về điện toán đám mây, kỹ thuật số và lưu trữ dữ liệu mang tên “Pure live”, do công ty Pure Storage tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp để vượt qua những hạn chế của hạ tầng truyền thống, phát triển hạ tầng chiến lược trên nền tảng của điện toán đám mây mới nhất cùng với khả năng quản lý dữ liệu tốt nhất.

Tham dự hội thảo, các chuyên gia công nghệ đã chia sẻ về những tính năng mới, mức độ ảnh hưởng của những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud)… và cách thức, xu hướng mà những công nghệ này tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế số.


Phản hồi

Các tin/bài khác