Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phí và lệ phí

(VOV5) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phí và lệ phí.


Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phí và lệ phí  - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: Đỗ Thoa)đại biểu cho rằng danh mục phí và lệ phí không còn phù hợp với thực tiễn, một số khoản phí đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ; một số loại phí, lệ phí cần được bãi bỏ để phù hợp với tình hình mới, giảm thủ tục hành chính và chi phí hành thu. Chế độ quản lý các khoản thu từ phí, lệ phí thiếu thống nhất, nhiều khoản thu, chi từ phí, lệ phí chưa đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, tình trạng lạm thu hoặc bỏ sót nguồn thu vẫn diễn ra; chế độ quản lý thu nộp, sử dụng phí, lệ phí thiếu thống nhất, sử dụng còn lãng phí, thiếu minh bạch, công bằng và hiệu quả. Việc thực hiện cơ chế thị trường về phí đối với một số khoản phí có tính chất dịch vụ còn chậm, chưa đảm bảo theo lộ trình, các đại biểu để nghị Quốc hội cần quy định chi tiết hơn các danh mục phí, tạo thuận lợi trong quản lý thu, nộp và sử dụng phí và lệ phí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác