Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

(VOV5) - Một số đại biểu Quốc hội đề nghị chú trọng liên kết kinh tế vùng, địa phương; đồng thời chú trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015,  kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 là những nội dung chính được các đại biểu Quốc hội thảo luận sáng 1/4 tại kỳ họp thứ 11. Phiên thảo luận này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bảo, cử tri cả nước theo dõi.

Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm 2011- 2015, mặc dù đất nước có nhiều khó khăn thách thức nhưng cơ bản đã đạt được mục tiêu tổng quát đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế khá cao, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Năm 2015, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,68%, cao hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011- 2015.


Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế-xã hội - ảnh 1


Để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, các đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực trọng tâm là đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các tập đoàn kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp; đồng thời chú trọng khu vực đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp, nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Lâm Thành, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, nêu ý kiến: “Trong kế hoạch phát triển 5 năm tới cần có những chính sách và giải pháp đồng bộ hiệu lực, hiệu quả hơn. Đặc biệt là có cơ chế đổi mới cơ chế giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội cho vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn,vùng biên giới, hải đảo để giảm bớt sự cách biệt trong đời sống và sự phát triển giữa các vùng, các nhóm dân tộc".

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị chú trọng liên kết kinh tế vùng, địa phương; đồng thời chú trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân. Ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng: “Đề nghị Trung ương tiếp tục ủng hộ phát triển kinh tế tư nhân và hợp tác xã. Có hệ thống chế độ chính sách hoàn chỉnh và thông thoáng, hấp dẫn để khơi dậy động lực phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác xã. Phát triển hợp tác xã chính là xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững và hàng hóa quy mô lớn vùng và liên vùng. Phấn đấu tất cả các xã đều có hợp tác xã để làm nòng cốt, đầu kéo hướng dẫn cho phát triển kinh tế địa phương”.

Thảo luận về kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm 2016 - 2020, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ đưa ra điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác