Quốc hội tiếp tục thảo luận một số dự án Luật

(VOV5) - Theo chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13, sáng 21/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Buổi chiều, sau khi biểu quyết thông qua Luật Thủ đô, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng, chống khủng bố.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác