Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về công tác phòng chống khủng bố

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về công tác phòng chống khủng bố - ảnh 1

Diễn tập tình huống chống bạo loạn.


(VOV5) - Chiều nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố phải coi công tác phòng chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục một bộ phận trong nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội; phân định các hình thức, hành vi gắn với nắm chắc tình hình, đối tượng khủng bố, bạo loạn để chủ động đấu tranh, ngăn chặn ngay từ manh nha với các phương án cụ thể không để bị động, bất ngờ, trong đó đặc biệt chú trọng các địa bàn quan trọng như: các thành phố lớn, cơ quan đầu não, các công trình quan trọng, các địa điểm công cộng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh đến việc cần tăng cường xây dựng lực lượng chuyên trách tinh nhuệ đủ sức ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; yêu cầu lực lượng chức năng, nhất là bộ Công an có biện pháp, phương án tập trung đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet để chống phá Đảng và Nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia tới mọi người dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố để giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.


Phản hồi

Các tin/bài khác