Tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN


(VOV5) - Mục tiêu của Đề án là hoàn thành việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong ASEAN về giao thông vận tải.

Tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN - ảnh 1
Đến năm 2016, các tuyến AH1, AH14 cơ bản đạt cấp I trở lên theo tiêu chuẩn đường bộ ASEAN. Ảnh: MT.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường kết nối giao thông vận tải trong ASEAN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu của Đề án là hoàn thành việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong ASEAN về giao thông vận tải; phát huy hiệu quả kết nối để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế, vai trò và năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam; lồng ghép thực hiện các mục tiêu kết nối giao thông vận tải trong ASEAN với việc hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra theo các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án cụ thể của ngành giao thông vận tải được phê duyệt.
Để tăng cường thực hiện kết nối giao thông vận tải trong ASEAN giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Đề án đưa ra 7 giải pháp, gồm: Tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ kết nối; Kết nối vận tải qua biên giới; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; Tăng cường huy động các nguồn lực để kết nối; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; an ninh, an toàn hàng hải, hàng không; Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác