Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Trung ương

(VOV5) - 6 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan  Trung ương đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của 11 đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 23/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề ra nhiều chương trình, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ông Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết thời gian tới, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương bám sát tinh thần các Nghị quyết và chỉ thị của Đảng để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng;  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ chức cơ sở đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.

Ông Mai Trực nhấn mạnh: “Tiếp tục quan tâm, tăng cường việc kiện toàn bộ máy bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao công tác kiểm tra giám sát. Trong thời điểm hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thấy rằng công tác kiểm tra cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo kỷ cương ở trong đảng. Từ đó để làm trong sạch trong nội bộ đảng".

Phản hồi

Các tin/bài khác