Thành lập Viện Đào tạo ngôn ngữ và Nhân lực Việt - Nhật tại Bình Dương

(VOV5)- Viện Đào tạo ngôn ngữ và Nhân lực Việt - Nhật vừa chính thức hoạt động tại tỉnh Bình Dương.


Viện trưởng Huỳnh Văn Trọng cho biết Viện có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức giảng dạy tiếng Nhật từ sơ cấp đến cao cấp cho người Việt Nam và tiếng Việt cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ tư vấn về đào tạo, giảng dạy, giáo trình; trao đổi giáo viên và học sinh, sinh viên giữa các trường của Việt Nam và Nhật Bản; tổ chức các sự kiện liên quan đến giáo dục tiếng Nhật, tổ chức kỳ thi tiếng Nhật tại Việt Nam, các nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản và các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.


Viện Đào tạo ngôn ngữ và Nhân lực Việt- Nhật được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định thành lập trên cơ sở chuyển từ Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản trước đây. Sau 2 năm hoạt động, Trung tâm đã đáp ứng nhu cầu về trao đổi văn hóa, tìm hiểu ngôn ngữ để có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và tiếng Việt trong các quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa 2 nước./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác