Thanh niên góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005

(VOV5)- Diễn đàn “Thực thi pháp luật, chính sách đối với thanh niên và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005” diễn ra hai ngày 29-30/9 tại Hà Nội, do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV), tổ chức Plan và tổ chức ChildFund Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn là cơ hội để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của mình; bày tỏ các nhu cầu, nguyện vọng, đưa ra những đề xuất, kiến nghị về xây dựng, thực thi chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Tại Diễn đàn, các đại biểu từ các địa phương đã đánh giá về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong 4 lĩnh vực: giáo dục, việc làm, vui chơi giải trí và tiếp cận thông tin…

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu được cung cấp thông tin từ các nhà hoạch định chính sách, qua đó nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của mình trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác