Thảo luận về Xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

(VOV5) - Trong hai ngày 27 và 28/9, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Pháp luật Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8, tiếp tục góp ý, chỉnh lý, làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra chính thức về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

 Trong hai ngày 27 và 28/9, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Pháp luật Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8, tiếp tục góp ý, chỉnh lý, làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra chính thức về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Dự án Luật này là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển ba đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, gồm: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Qua đó, hình thành khu vực tăng trưởng cao với phương thức quản lý mới, có môi trường sống hiện đại; tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển các ngành nghề du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính… Trong đó, quan điểm dự án Luật này cần xây dựng thể chế, chính sách đột phá, đặc biệt và vượt trội trên các mặt kinh tế - xã hội, hành chính và tư pháp, phù hợp với Hiến pháp, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có tính cạnh tranh quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác