Thường trực Ban BT làm việc với Quân ủy trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương

(VOV5) - Chiều 20/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh chủ trì Hội nghị giao ban Quân ủy TW và Đảng ủy Công an TW thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Quân ủy TW và Đảng ủy Công an Trung ương phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, trọng tâm là xây dựng Đảng và bắt đầu từ Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Từng tổ chức  Đảng phải lựa chọn những vấn đề bức xúc để chi bộ, đảng bộ triển khai, tiến tới giải quyết dứt điểm những bức xúc, tiêu cực, lấy chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh kịp thời cách làm hình thức, qua loa, nhân rộng những cách làm hay, những sáng kiến tốt, những điển hình tiên tiến.

Phản hồi

Các tin/bài khác