Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(VOV5) - Các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động.

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 1
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: TH)

Các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, trong đó tập trung vào việc chỉ đạo cấp ủy phối hợp thực hiện Chỉ thị 03 và vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo. Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cho rằng:  “Lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu gương mẫu là vấn đề sống còn của việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do vậy, tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Ban Chấp hành Trung ương, trong đội ngũ người đứng đầu các bộ, ngành địa phương trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc lâu dài. Tôi đề nghị cần quán triệt sâu sắc yếu tố này và phải luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tùy từng nơi, từng điều kiện, để tập trung giải quyết cho được những yếu kém, trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc thấu đáu những yêu cầu về học tập làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị. 


Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác