Tôn vinh những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(VOV5) -  5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khóa XI về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cả nước không khi thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi.


Hôm nay, 9/4, tại thành phố Đà Nẵng, 9 tổ chức, cá nhân xuất sắc cùng tham gia chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  giai đoạn 2011- 2015. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khóa XI về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tôn vinh những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 1


5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khóa XI về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên cả nước không khi thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi.

Tôn vinh những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 2
Trao Kỷ niệm Chương cho đại diện các cá nhân tiêu biểuBà Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “Qua những tấm gương ta thấy rõ những nỗ lực của từng cá nhân đồng bào, của từng cá nhân những cán bộ, đảng viên và nhân dân đã vươn lên như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực để thôi thúc, khai thác những tiềm năng trong mỗi cá nhân, ý thức trách nhiệm trong từng con người, tinh thần sáng tạo, ý thức vượt khó vươn lên của mỗi con người, mỗi tập thể, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị và qua đó chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, biến khó khăn thành những thuận lợi”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác