Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban tổ chức Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào

(VOV5)- Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Nhận lời mời của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Chansy Phosikham làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 21 đến ngày 24/01/2015. Chiều nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cổng sản Việt Nam do ông  Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Chansy Phosikham, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, xây dựng đảng mà hai bên cùng quan tâm và các biện pháp cụ thể triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác