Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội bàn về dự án Luật An ninh mạng

(VOV5) - Sáng 27/9, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 6 để cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng.

Tờ trình của Bộ Công an tại phiên họp nêu rõ cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội bàn về dự án Luật An ninh mạng - ảnh 1Phiên họp toàn thể lần thứ 6 để cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng 

Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng. Mặt khác, việc ban hành Luật An ninh mạng cũng góp phần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm công tác an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế.

Phiên họp sẽ diễn ra từ nay đến đến hết ngày 29/9 tới, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận vàxem xét, cho ý kiến để dự án Luật An ninh mạng được hoàn thiện và Quốc hội sớm thông qua.

Phản hồi

Các tin/bài khác