Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)

(VOV5) -Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, chiều 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) - ảnh 1 Phiên họp thứ 33 Ủy ban thường vụ quốc hội. Ảnh TTXVN

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 23 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong đó tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thiết chế hành chính nhà nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác