Đại hội lần thứ 5 Liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 17/7

(VOV5) Từ 17/7 đến 19/7 tới tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội lần thứ 5 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020. Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 12/7, Ban tổ chức cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 


Tham dự Đại hội có khoảng 550 đại biểu, đại diện cho khoảng 30 triệu người lao động trong cả nước. Với tinh thần: “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững” Đại hội lần này sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết:  "Đại hội của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần này theo điều lệ 5 năm như nhiệm kỳ trước thì lần này triển khai sau Đại hội Đảng toàn quốc. Từ đó để cụ thể hóa đường lối của Đảng và trong hoạt động kinh tế xã hội của toàn quốc trước hết là lĩnh vực kinh tế hợp tác. Tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới trong tiến trình này đất nước đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do đó cơ hội cho kinh tế Hợp tác xã cũng có nhiều nhưng thách thức cũng vô cùng lớn. Đại hội lần này có điều kiện khác hơn đang triển khai sâu rộng và có hiệu quả Kết luận 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Phản hồi

Các tin/bài khác