Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(VOV5) - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam để đất nước phát triển nhanh, bền vững mà còn là tình cảm, nguyện vọng của Đảng, nhân dân Việt Nam. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4 năm qua, Đảng bộ Khối đã tích cực và chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dần trở thành việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong Khối. Thời gian tới, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng 71 Đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phản hồi

Các tin/bài khác