Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ, giai đoạn 2015-2017" tại Quảng Trị

(VOV5) - Dự án do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ nhằm làm giảm nguy cơ thương vong do bom, mìn, các loại vật liệu chưa nổ và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị.

Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ, giai đoạn 2015-2017

Ngày 18/05, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017”. Dự án do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ nhằm làm giảm nguy cơ thương vong do bom, mìn, các loại vật liệu chưa nổ và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát các khu đất phục vụ mục đích phát triển cộng đồng và xử lý tất cả các loại bom, mìn và các loại vật liệu chưa nổ tại các địa phương.

 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác