Hơn 11.400 hộ nghèo ở Trà Vinh được hỗ trợ nhà ở

(VOV5)- Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn II, với nguồn vốn gần 30 tỷ đồng của năm 2016 được Trung ương phân bổ theo lộ trình của đề án.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh được Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hơn 11.400 hộ nghèo nông thôn giai đoạn II (2016 – 2020), với tổng kinh phí hơn 325 tỷ đồng.

Trong giai đoạn I, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ xây dựng xong hơn 28.600 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có 14.986 hộ dân tộc Khmer, vượt 4,7% so với đề án được duyệt. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn I là hơn 233,7 tỷ đồng.

Trà Vinh đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn II, với nguồn vốn gần 30 tỷ đồng của năm 2016 được Trung ương phân bổ theo lộ trình của đề án.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác