Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

(VOV5) - Giai đoạn 2015-2020 của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Đây là nội dung được các đại biểu đưa ra tại hội thảo về đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” diễn ra chiều nay, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. 


Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí để cuộc vận động ngày càng hiệu quả, thiết thực và có sức lan tỏa, cần phát huy vai trò tự quản, sáng tạo của cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện; MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể làm tốt vai trò hướng dẫn, tổ chức để phát huy sức dân chăm lo cuộc sống cho nhân dân. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức triển khai cuộc vận động, làm rõ nguồn lực vận động xã hội tham gia cùng đầu tư của Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

Các tin/bài khác