Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Khai giảng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

(VOV5) -Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội hướng tới mục tiêu đào tạo để hình thành nền công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội-du lịch quốc gia.

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Khai giảng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội hướng tới mục tiêu đào tạo để hình thành nền công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội-du lịch quốc gia.

"Để Việt Nam chúng ta thực sự sánh vai cùng năm châu bè bạn thì không chỉ có kinh tế mà điều quan trọng nhất là nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta một mặt giữ gìn, bồi đắp và trao truyền lại cho thế hệ mai sau những di sản văn hóa quý báu mang đậm đà bản sắc của dân tộc chúng ta nhưng mặt khác chúng ta mở cửa, tiếp thu những tinh hoa văn hóa các quốc gia khác, các dân tộc khác trên toàn thế giới. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhiều nền văn hóa cùng còn, cùng phát triển thì nền văn minh của nhân loại mới tiếp tục tỏa sáng được".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác