Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

(VOV5) - Ủy ban dân tộc đặt mục tiêu trong năm nay tiếp tục hỗ trợ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng, miền. 


Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 - ảnh 1
Xây dựng hạ tầng vùng dân tộc và miền núi (Ảnh: TTXVN)


 Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 


Năm 2016, tổng nguồn vốn do Ủy ban dân tộc chủ trì  phân bổ phát triển hạ tầng vùng dân tộc, miền núi tại các địa phương đạt trên 7.000 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng gần 6000 công trình cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng gần 1.200 công trình; xây dựng 90 công trình nước sạch; hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón, vật tư máy móc cho hàng trăm nghìn hộ nghèo, cận nghèo.
  

Tại hội nghị, Ủy ban dân tộc đặt mục tiêu trong năm nay tiếp tục hỗ trợ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng, miền. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác dân tộc.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác