Nhà hát lớn Hà nội - di sản của quá khứ

(VOV5) - Nhà hát lớn Hà Nội là một công trình lớn mà Chính quyền thực dân Pháp đã xây dựng trong những năm đầu thế kỷ XX. Nhà hát được bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác