Chính phủ Việt Nam nỗ lực trong công tác phòng chống, mua bán người

(VOV5) - Việt Nam tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia.
Chính phủ Việt Nam nỗ lực trong công tác phòng chống, mua bán người - ảnh 1 Một cuộc họp của Nhóm Công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người. - Ảnh: baliprocess.net 

Trong hai ngày 22 - 23/7, Việt Nam tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (AHG SOM 14) tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp Nhóm công tác kể từ khi tham gia Tiến trình Bali vào tháng 2/2002.

Hội nghị là cơ hội góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam cũng như vai trò là thành viên có trách nhiệm đối với các vấn đề thế giới quan tâm, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và toàn cầu. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa tiếp tục gia tăng sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, ngoại giao đa phương tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế ngày càng được đề cao và coi trọng. Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia (AHG SOM 14) tại Đà Nẵng lần này cũng nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác đa phương trong vấn đề đang gây nhức nhối toàn cầu hiện nay.

Sự kiện này càng có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam khi ta đã thông qua Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) vào tháng 12/2018 với cam kết tăng cường hợp tác quốc tế nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển. Việc tổ chức Hội nghị trong khuôn khổ Tiến trình Bali sẽ góp phần nâng cao nhận thức chung của tất cả các cơ quan liên quan trong quá trình tham gia xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM do Bộ Ngoại giao đang chủ trì dự thảo. 

Việt Nam tham gia Tiến trình Bali ngay từ khi Tiến trình được thành lập. Việt Nam được mời tham gia thành viên Nhóm Công tác lần đầu tiên tại Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 5 cùng với Philippines và Hoa Kỳ (tháng 5/2011). Tại Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 13 Nhóm Công tác (26-27/6/2018) tại Sydney, Australia, đồng Chủ tịch Tiến trình Bali đã đề nghị Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm Công tác từ 22-23/7/2019.

 Là thành viên của Nhóm Công tác, Việt Nam thường xuyên được mời tham gia các nhóm làm việc về phòng, chống mua bán người, trấn áp triệt phá mạng lưới mua bán người và đưa người di cư trái phép. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị này là dịp để Việt Nam khẳng định nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống, mua bán người và vai trò  thành viên tích cực của Việt Nam trong Tiến trình Bali.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác