Giới thiệu Hội thảo khoa học“Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947 – Giá trị lịch sử và hiện thực”

(VOV5) - Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947 là chiến dịch đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu việc hình thành, phát triển của nghệ thuật chiến dịch Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Giới thiệu Hội thảo khoa học“Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947 – Giá trị lịch sử và hiện thực”  - ảnh 1Bác Hồ cùng các chiến sĩ cách mạng tại căn cứ địa Việt Bắc. 

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng), phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Kạn, tổ chức giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947 – Giá trị lịch sử và hiện thực”. 

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức ngày 2/10/2017 tại tỉnh Bắc Kạn. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo toàn quân, toàn dân kháng chiến; làm rõ vai trò của Bộ Tổng Chỉ huy và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chỉ huy trưởng Chiến dịch.

Hội thảo khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch; sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng bào, cán bộ Việt Bắc; vai trò của lực lượng vũ trang nơi địa bàn Chiến dịch diễn ra; nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Chiến dịch. 

Phản hồi

Các tin/bài khác