Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2018-2019

(VOV5) - Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo.

Sáng 10/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2018-2019.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2018-2019 - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, trong năm học 2017-2018, với phương châm: “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Học viện, ông Phạm Minh Chính gợi ý thêm một số nội dung để Học viện triển khai trong thời gian tới. Theo đó, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cần mang đậm bản sắc, bản chất trường Đảng Trung ương; bám sát cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội XII và các hội nghị Trung ương từ đầu khóa đến nay; đồng thời, cần thiết thực gắn với các tình huống phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương và đất nước, gắn lý luận với thực tiễn.

Cùng với đó, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học vào thực tiễn; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học theo hướng đủ về số lượng và nâng cao chất lượng.

Phản hồi

Các tin/bài khác