Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX

(VOV5) - Hội nghị thống nhất trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tập trung củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ IX Khóa V (nhiệm kỳ 2013 – 2018) nhằm tổng kết công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, tác động lớn đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân đã được triển khai với phương châm đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt và thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước là đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước, thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế đất nước. 

Hội nghị thống nhất trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tập trung củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; duy trì tốt vai trò làm đầu mối các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào các diễn đàn nhân dân đa phương; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; củng cố, phát triển tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác