Hội nghị toàn quốc về “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020

(VOV5) -Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng.
Các tin/bài khác