Hơn 50 tỷ đồng, giúp người mù vay vốn sản xuất

(VOV5) - Thời gian qua, Trung ương  Hội người mù Việt Nam đã giải quyết hơn 10 ngàn người mù vay 51 tỷ đồng phát triển sản xuất, chăn nuôi trồng trọt, .buôn bán nhỏ lẻ.

Hơn 10 ngàn người mù trong cả nước đã được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng” và “Chương trình hành động việc làm xóa đói giảm nghèo diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sáng ngày 29/08.

Cả nước hiện có hơn 73 ngàn hội viên  người mù. Thời gian qua, từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và kênh ngân hàng chính sách xã hôi, Trung ương  Hội người mù Việt Nam đã giải quyết cho hơn 10 ngàn người mù vay 51 tỷ đồng phát triển sản xuất, chăn nuôi trồng trọt..buôn bán nhỏ lẻ.

Ông  Phạm Viết Thu, Chủ tịch Trung ương Hội người mù Việt Nam, cho biết thời gian qua, Hội cũng phối hợp Mặt trận các cấp tổ chức xây mới và sửa chữa gần 2000 ngôi nhà tình thương, giúp người mù có cuộc sống ổn định, vượt khó vươn lên.

"Nhiều người mù vay vốn sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, hộ khá, hộ giàu tăng lên, hộ nghèo giảm rõ rệt. Luôn đồng hành với mặt Trận các cấp xây dựng và sửa chữa nhiều nhà tình thương đại đoàn kết cho rất nhiều người mù trong cả nước. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục huy động các nguồn lực tiếp tục giúp đỡ các cấp Hội người mù tham gia hoạt động các nghề tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo vươn lên để hòa nhâp với cộng đồng." Ông Viết Thu nói.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác