Hợp tác đẩy mạnh hoạt động liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

(VOV5) - Chương trình phối hợp góp phần tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới.
Hợp tác đẩy mạnh hoạt động liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại lễ ký kết

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022. 

Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 góp phần tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Hai bên cũng phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… 

Chương trình phối hợp này sẽ được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác