Hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang, VN và thành phố Bách Sắc, Trung Quốc

(VOV5) - Hai bên thống nhất, thời gian còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới.

Tối 8/8, tại thành phố Hà Giang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã hội đàm với Đoàn đại biểu Cục Tài nguyên nhân lực và an sinh xã hội thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung công việc về quản lý lao động qua biên giới theo thỏa thuận đã ký ngày 10/2/2017 giữa tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc. Từ khi ký thỏa thuận hợp tác đến nay, hai bên đã cùng nhau đẩy mạnh công tác quản lý lao động qua biên giới, thường xuyên trao đổi, đề xuất chế độ, chính sách đối với người lao động và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi bên. Hai bên thống nhất, thời gian còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung và tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc nói riêng ngày càng phát triển. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác