Huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần chú trọng nâng cao chất lượng việc làm theo hướng bền vững, tăng năng suất lao động.

Huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15//2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: Công tác an sinh xã hội cần huy động được sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, góp phần ổn định, đồng thuận xã hội để phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Phó Thủ tướng cho rằng cần chú trọng nâng cao chất lượng việc làm theo hướng bền vững, tăng năng suất lao động. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo cần huy động toàn xã hội tham gia, tập trung hỗ trợ giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông xây dựng sản phẩm quốc gia về công nghệ thông tin, đó là giải pháp về thẻ an sinh, có thể thay thế cho chứng minh nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác