Khánh thành Trung tâm Hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường

(VOV5) - Vấn đề truy xuất nguồn gốc trong thương mại, lương thực - thực phẩm hiện nay đang là thách thức lớn ở Việt Nam và trên thế giới.

Khánh thành Trung tâm Hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường - ảnh 1

Ông Trần Chí Thành - Viện trưởng VINATOM phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Ngày 04/04, tại Hà Nội, diễn ra lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hợp tác IAEA-VINATOM sẽ là đầu mối trao đổi khoa học, hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực (con người và thiết bị cơ sở vật chất) giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cwo quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Các hình thức hoạt động của Trung tâm là đồng tổ chức nghiên cứu, đồng tổ chức lớp học, hội nghị, hội thảo, đồng tài trợ cho các hoạt động xúc tiến ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu nước và môi trường tại Việt Nam cũng như cả khu vực Đông Nam Á.

Trong năm 2019, Trung tâm tập trung nâng cao năng lực thông qua các chương trình hợp tác đào tạo và đồng tài trợ với IAEA (nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị nghiên cứu hiện đại hiện chưa phổ biến ở Việt Nam trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc).

Đặc biệt, vấn đề truy xuất nguồn gốc trong thương mại, lương thực - thực phẩm hiện nay đang là thách thức lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Việc phát triển các kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu nước và môi trường cũng sẽ dễ dàng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác liên quan đến truy xuất nguồn gốc…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác