Ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận – thực tiễn về quốc phòng

(VOV5) - Kết quả phối hợp nghiên cứu hai cơ quan là một trong những nội dung quan trọng, cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận – thực tiễn về quốc phòng - ảnh 1Thượng tướng Lương Cường và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đại diện 2 cơ quan ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu. 

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018 - 2021). Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng chủ trì hội nghị.

Chương trình phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan tập trung vào các vấn đề về nghiên cứu khoa học để làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp,  thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết: “Chương trình thỏa thuận để hoàn thành được cần sự nỗ lực rất lớn của cơ quan Chính phủ, các nhà khoa học trong quân đội. Hội đồng lý luận cũng như các nhà khoa học có nhiệm vụ tư vấn, xây dựng, tập trung vào nội dung tổng kết, phối  hợp nghiên cứu, hội nghị hội thảo biên soạn tập bài giảng giáo trình cũng như công tác đào tạo".

Kết quả phối hợp nghiên cứu hai cơ quan là một trong những nội dung quan trọng, cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và phục vụ cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác